Välkommen till Alternativ Balans

Hos oss får du koppla av och njuta av härligt avstressande behandlingar. I varje behandling ingår fotbad innan behandlingen. Efter behandlingen serverar vi varm te eller juice och vatten. 

OBS! Vi rekommendrrar att ni kommer 5-10 minuter innan er behandling börjar för att i lugn och ro, göra fotbad och byta om.

Massagebehandling

Massage är en av de äldsta behandlingsformerna i världen och har en lång historia som började användas mer än 3000 år f.Kr. I Sverige har Pehr Henrik Ling 1776-1839 (den svenska gymnastikens fader) som lade grunden till svensk klassisk massage och som sedan spreds över hela världen (Wigforss Percy, 2006). Tidigare forskning visar att massage frisätter oxytocinhormon i hjärman som skapar välmående och avslappning, minskar oro samt stimulerar social interaktion och tillväxt (Uvnäs Mobery, 2009).

Fysiologiska effekter

Huden är kroppens största sinnesorgan och är en barriär, men även en kontaktbrygga mellan individen och omgivningen. Hudens receptorer påverkas av massage, ger fysiologiska effekter i vår kropp, hjärnan registrerar och bearbetar så att hudmassage och annan stimulering blir medveten. En del av nervsystemet i huden kallas CT-fibrer (taktila nervfibrer) som aktiverar oxytocinsystemmet i hjärnan och reglerar vår känsloliv vid beröring eller massage (Wigforss Percy, 2006). Effekterna av massage som sätter igång oxytocinsystemet i hjärnan gör att människor mår bra och känner sig trygga, ökar social interaktion, skapar välmående och lugn, samt dämpar stressnivån, sänker blodtrycket och ökar näringsinlagring.

Tidigare forskning visar mottagarens upplevelser i lägre puls och blodtryck, sänkta nåvåer av blodsocker, musklerna slappnar av, lindring av smärta och sömnproblem, ökad kroppsuppfattning och blodcirkulation, lugnare andning och minskat illamåend (Henricson & Billhult, m.fl., 2010)

Psykologiska reaktioner

Det som mottagare beskriver som allmänna känslor är psykologiska reaktioner vid behandlingen. Beskrivna upplevelser är känslan av närhet, lindrat lidande, bekräftelse, vara utvald och speciell, känna sig stark, lindring av ångest och oro, men behandlingen kan ge såväl glada som ledsamma minnen (henricson & Billhult, m.fl., 2010).

Varmt välkomna

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)